COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

 • MENU

 • SEARCH

 • ACCOUNT

  COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

Gemau

Set Descending Direction

Grid List

7 Eitem

 1. Zap Ffactor - Picnic Llythrennau Dwbl

  Zap Ffactor - Picnic Llythrennau Dwbl

  Dewch i ymuno â ni am bicnic a chyfle bendigedig i ddysgu ac ymarfer eich llythrennau dwbl Cymraeg! Dyma ap ar gyfer plant Cynradd. Mae’r tair lefel, sy’n dilyn yr un patrwm, yn cynnwys cartwnau doniol. Maen nhw’n ychwanegu at y dysgu a’r hwyl! Ym mhob lefel, rhaid llusgo’r llythyren i’w lle er mwyn llunio gair. Gall ein system sgorio eich helpu i dracio’ch cynnydd neu gymharu eich canlyniadau â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn profi’r danteithion! Mwy o wybodaeth
  £3.99
 2. Zap Ffactor - Oriel Llythrennau Unigol

  Zap Ffactor - Oriel Llythrennau Unigol

  Mae Oriel Llythrennau Unigol yn rhoi’r cyfle perffaith i ymgyfarwyddo â’r wyddor Gymraeg ac ynganu synau geiriau unigol.

  Dewch am dro o gwmpas yr ‘Oriel Llythrennau Unigol.’ Mae’r ap hwn wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Dyma gyfle i chi ddod i adnabod ac ynganu llythrennau’n gywir drwy gymorth y cartwnau doniol. Mae yma bedair lefel i’ch helpu yn ystod eich ymweliad:

  • Lefel 1 – Rhaid llusgo’r llythrennau o’r gist a’u rhoi yn y lle cywir ar y wal.
  • Lefel 2-4 – Rhaid gwrando ar y llythyren a’r gair yn cael eu hynganu. Yna, rhaid chwilio am lun y gair.

  Gall ein system sgorio eich helpu i dracio’ch cynnydd neu gymharu eich canlyniadau â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn camu i mewn i’r oriel!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
 3. Zap Ffactor - Jigso Llafariaid

  Zap Ffactor - Jigso Llafariaid

  Mae Jig-so Llafariaid yn rhoi’r cyfle perffaith i ymgyfarwyddo â llafariaid Cymraeg – a, e, i, o, u, w, y.

  Ydych chi’n hoffi gwneud jig-sos? Wel, dyma gyfle i chi ddysgu’r llafariaid Cymraeg trwy gyfrwng jig-sos rhyngweithiol. Mae’r ap yma wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Mae’r tair lefel yn dilyn yr un patrwm gydag o leiaf un llythyren ar goll o bob gair… allwch chi lenwi’r darnau coll i gwblhau’r gair?

  • Lefel 1 – Rhaid llusgo’r llafariad sy’n dechrau’r gair.
  • Lefel 2 – Rhaid llusgo’r llafariad sydd ar goll yn y gair.
  • Lefel 3 – Rhaid llusgo’r ddwy lafariad sydd ar goll yn y gair.

  Cewch eich diddori gyda’r jig-sos digri a thrwy gyfrwng ein system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn dysgu mwy!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
 4. Zap Ffactor - Ffair Sillafu

  Zap Ffactor - Ffair Sillafu

  Mae Ffair Sillafu yn rhoi’r cyfle perffaith i wella sillafu geiriau Cymraeg cyffredin.

  Beth am wella eich sgiliau sillafu Cymraeg drwy gymorth atyniadau’r ffair? Dyma ap ar gyfer plant Cynradd. Mae yma nifer o gartwnau cyffrous sy’n gwneud y dysgu’n hwyl. Dewch i weld y llithren lithrig a’r stondin saethu’r hwyaid sy’n creu’r awyrgylch! Mae’r tair lefel yn dilyn yr un patrwm ond mae’r geiriau’n mynd yn anoddach wrth i chi symud ymlaen. Ym mhob lefel, cewch gyfle i weld y gair yn gyntaf a chlywed sut mae ei ynganu’n gywir. Yna, rhaid i chi ddewis llythrennau er mwyn llunio’r gair. Yn olaf, rhaid teipio’r llythrennau eich hunan.

  Gyda’r system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn dysgu mwy!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
 5. Zap Ffactor - Defnyddio Deuseiniaid

  Zap Ffactor - Defnyddio Deuseiniaid

  Dewch i ymarfer eich deuseiniaid Cymraeg drwy gyfrwng ein ap newydd cyffrous! Mae’r ap hwn wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Dyma gyfle i fwynhau’r dysgu wrth weithio drwy’r tair lefel sy’n llawn cartwnau doniol!

  • Lefel 1 – Cyfle i wrando ar y deuseiniaid yn cael eu hynganu’n gywir.
  • Lefel 2 – Angen adnabod y deuseiniaid o fewn brawddeg.
  • Lefel 3 – Rhaid llusgo’r deuseiniaid cywir er mwyn creu gair.

  Gyda’r system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn dysgu mwy!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
 6. Zap Ffactor - Cytseiniaid Clwm

  Zap Ffactor - Cytseiniaid Clwm

  Mae Cytseiniad Clwm yn rhoi’r cyfle perffaith i adnabod cytseiniaid dwbl Cymraeg, sef bl, br, chw, cl, cn, cr, cw, dr, tl, ffl, ffr, gl, st, gr, gw, pl, pr, sb, sg, sl a tr.

  Os ydych chi’n hoffi cael hwyl wrth ddysgu Cymraeg, wel dyma’r ap delfrydol i chi! Mae wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Cewch gyfle i ynganu amrywiol gytseiniaid clwm (deugraffau) gyda chymorth cartwnau doniol! Mae yna bedair lefel ar eich cyfer:

  • Lefel 1 – Rhaid dweud beth sydd yn y cartŵn. Yna, rhaid cyfateb y Cytseiniaid Clwm o’r carwsél â’r cartŵn.
  • Lefel 2 – Rhaid ynganu’r cytseiniaid clwm. Yna, rhaid edrych ar y carwsél o gartwnau, dewis y cartŵn sy’n dechrau â’r cytseiniaid clwm a’i dapio.
  • Lefel 3 – Yma mae’r cartwnau a’r cytseiniaid clwm yn cuddio. Felly rhaid troi’r cardiau drosodd yn eu tro er mwyn paru’r cartŵn a’r cytseiniaid clwm sy’n dechrau’r gair.
  • Lefel 4 – Mae’r cardiau sy’n cyflwyno’r cartwnau y tro hwn yn troi drosodd o ran eu hunain. Felly, rhaid darllen y cytseiniaid clwm a thapio’r cartŵn sy’n cyfateb.

  Gyda’r system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn dysgu mwy!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
 7. Zap Ffactor - Adnabod Idiomau

  Zap Ffactor - Adnabod Idiomau

  Mae Adnabod Idiomau yn rhoi’r cyfle perffaith i adnabod a deall idiomau Cymraeg.

  Beth am ddysgu idiomau Cymraeg gyda chymorth ein ap newydd? Mae’r ap yma wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Cewch ddigon o hwyl trwy’r cartwnau doniol! Dewch i gwrdd â Sara! Mae hi’n awyddus i’ch arwain drwy’r pedair lefel:


  • Lefel 1 – Rhaid tapio’r bocs cywir er mwyn dangos ystyr yr idiom.
  • Lefel 2 – Rhaid cysylltu’r idiom â’r ystyr cywir.
  • Lefel 3 – Rhaid cysylltu’r idiom â’r cartŵn sy’n cyfateb.
  • Lefel 4 – Rhaid dewis y gair cywir er mwyn llenwi’r bwlch a chwblhau’r idiom.

  Gyda’r system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau. Gwnewch eich gorau glas! Wel - dyna un idiom i chi’n barod! Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn dysgu mwy!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
Set Descending Direction

Grid List

7 Eitem