• MENU

 • SEARCH

 • ACCOUNT

Apiau

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 53

 1. Anagramau - Iaith Gyntaf

  Anagramau - Iaith Gyntaf

  Ap Anagramau Atebol - Help gyda gwella sgiliau llythrennedd i blant 7-12 oed. Mwy o wybodaeth
  £0.00
 2. Mistar Urdd

  Mistar Urdd

  Dwy stori ryngweithiol am Mistar Urdd sy’n cyflwyno hwyl a sbri Urdd Gobaith Cymru: Mistar Urdd yn mynd ar daith! a Mistar Urdd yn mwynhau. Mae’n cynnwys recordiad llais a fersiwn iaith arwyddion. Mwy o wybodaeth
  £0.00
 3. Nofel Graffeg – Plant y Bydysawd

  Nofel Graffeg – Plant y Bydysawd

  Cyfle i greu cymeriadau a storïau mewn lleoliadau gwahanol. Ap sy’n hybu sgiliau llythrennedd drwy greadigrwydd. Mwy o wybodaeth
  £0.00
 4. Cwest Breuddwyd Myrddin (Ail Iaith)

  Cwest Breuddwyd Myrddin (Ail Iaith)

  Gêm a Ap hwyliog a gwahanol sydd wedi ei gynllunio ar gyfer disgyblion Cymraeg ail iaith cyfnodau allweddol 2 a 3, gyda’r bwriad o ymestyn a datblygu eu dealltwriaeth a’u defnydd o’r iaith Gymraeg drwy ddysgu am chwedlau Cymru. Mae'r gemau'n seiliedig ar 13 chwedl o 13 rhan o Gymru, o Wrachod Llanddona i Dwmbarlwm, gyda'r nod o helpu'r Dewin Myrddin i gwblhau pob cwest. Mae botwm geirfa ar gyfer pob darn o chwedl. Ar gael fel ap neu ar y cyfrifiadur. Mwy o wybodaeth
  £0.00
 5. Cwest Breuddwyd Myrddin (Iaith Gyntaf)

  Cwest Breuddwyd Myrddin (Iaith Gyntaf)

  Adnodd hwyliog a gwahanol sy'n ymestyn a datblygu sgiliau iaith a llythrennedd disgyblion Cymraeg iaith gyntaf yng nghyfnod allweddol 2 drwy ddysgu am chwedlau Cymru. Mae'r gemau'n seiliedig ar 13 chwedl o 13 rhan o Gymru, o Wrachod Llanddona i Dwmbarlwm, gyda'r nod o helpu'r Dewin Myrddin i gwblhau pob cwest. Mae'n cynnwys dwy haen ieithyddol. Ar gael fel ap neu ar y cyfrifiadur. Mwy o wybodaeth
  £0.00
 6. Zap Ffactor - Picnic Llythrennau Dwbl

  Zap Ffactor - Picnic Llythrennau Dwbl

  Dewch i ymuno â ni am bicnic a chyfle bendigedig i ddysgu ac ymarfer eich llythrennau dwbl Cymraeg! Dyma ap ar gyfer plant Cynradd. Mae’r tair lefel, sy’n dilyn yr un patrwm, yn cynnwys cartwnau doniol. Maen nhw’n ychwanegu at y dysgu a’r hwyl! Ym mhob lefel, rhaid llusgo’r llythyren i’w lle er mwyn llunio gair. Gall ein system sgorio eich helpu i dracio’ch cynnydd neu gymharu eich canlyniadau â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn profi’r danteithion! Mwy o wybodaeth
  £3.99
 7. Zap Ffactor - Oriel Llythrennau Unigol

  Zap Ffactor - Oriel Llythrennau Unigol

  Mae Oriel Llythrennau Unigol yn rhoi’r cyfle perffaith i ymgyfarwyddo â’r wyddor Gymraeg ac ynganu synau geiriau unigol.

  Dewch am dro o gwmpas yr ‘Oriel Llythrennau Unigol.’ Mae’r ap hwn wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Dyma gyfle i chi ddod i adnabod ac ynganu llythrennau’n gywir drwy gymorth y cartwnau doniol. Mae yma bedair lefel i’ch helpu yn ystod eich ymweliad:

  • Lefel 1 – Rhaid llusgo’r llythrennau o’r gist a’u rhoi yn y lle cywir ar y wal.
  • Lefel 2-4 – Rhaid gwrando ar y llythyren a’r gair yn cael eu hynganu. Yna, rhaid chwilio am lun y gair.

  Gall ein system sgorio eich helpu i dracio’ch cynnydd neu gymharu eich canlyniadau â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn camu i mewn i’r oriel!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
 8. Zap Ffactor - Jigso Llafariaid

  Zap Ffactor - Jigso Llafariaid

  Mae Jig-so Llafariaid yn rhoi’r cyfle perffaith i ymgyfarwyddo â llafariaid Cymraeg – a, e, i, o, u, w, y.

  Ydych chi’n hoffi gwneud jig-sos? Wel, dyma gyfle i chi ddysgu’r llafariaid Cymraeg trwy gyfrwng jig-sos rhyngweithiol. Mae’r ap yma wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Mae’r tair lefel yn dilyn yr un patrwm gydag o leiaf un llythyren ar goll o bob gair… allwch chi lenwi’r darnau coll i gwblhau’r gair?

  • Lefel 1 – Rhaid llusgo’r llafariad sy’n dechrau’r gair.
  • Lefel 2 – Rhaid llusgo’r llafariad sydd ar goll yn y gair.
  • Lefel 3 – Rhaid llusgo’r ddwy lafariad sydd ar goll yn y gair.

  Cewch eich diddori gyda’r jig-sos digri a thrwy gyfrwng ein system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn dysgu mwy!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
 9. Zap Ffactor - Ffair Sillafu

  Zap Ffactor - Ffair Sillafu

  Mae Ffair Sillafu yn rhoi’r cyfle perffaith i wella sillafu geiriau Cymraeg cyffredin.

  Beth am wella eich sgiliau sillafu Cymraeg drwy gymorth atyniadau’r ffair? Dyma ap ar gyfer plant Cynradd. Mae yma nifer o gartwnau cyffrous sy’n gwneud y dysgu’n hwyl. Dewch i weld y llithren lithrig a’r stondin saethu’r hwyaid sy’n creu’r awyrgylch! Mae’r tair lefel yn dilyn yr un patrwm ond mae’r geiriau’n mynd yn anoddach wrth i chi symud ymlaen. Ym mhob lefel, cewch gyfle i weld y gair yn gyntaf a chlywed sut mae ei ynganu’n gywir. Yna, rhaid i chi ddewis llythrennau er mwyn llunio’r gair. Yn olaf, rhaid teipio’r llythrennau eich hunan.

  Gyda’r system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn dysgu mwy!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
 10. Zap Ffactor - Defnyddio Deuseiniaid

  Zap Ffactor - Defnyddio Deuseiniaid

  Dewch i ymarfer eich deuseiniaid Cymraeg drwy gyfrwng ein ap newydd cyffrous! Mae’r ap hwn wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Dyma gyfle i fwynhau’r dysgu wrth weithio drwy’r tair lefel sy’n llawn cartwnau doniol!

  • Lefel 1 – Cyfle i wrando ar y deuseiniaid yn cael eu hynganu’n gywir.
  • Lefel 2 – Angen adnabod y deuseiniaid o fewn brawddeg.
  • Lefel 3 – Rhaid llusgo’r deuseiniaid cywir er mwyn creu gair.

  Gyda’r system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn dysgu mwy!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 53