COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

 • MENU

 • SEARCH

 • ACCOUNT

  COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

Apiau

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 52

 1. Anagramau - Iaith Gyntaf

  Anagramau - Iaith Gyntaf

  Ap Anagramau Atebol - Help gyda gwella sgiliau llythrennedd i blant 7-12 oed. Mwy o wybodaeth
  £0.00
 2. Ask for help when lost

  Ask for help when lost

  Asking for help when lost is one of a series of bilingual lightweight apps designed to develop the social skills of children on the autistic spectrum, including Asperger’s Syndrome. Mwy o wybodaeth
  £0.99
 3. Mistar Urdd

  Mistar Urdd

  Dwy stori ryngweithiol am Mistar Urdd sy’n cyflwyno hwyl a sbri Urdd Gobaith Cymru: Mistar Urdd yn mynd ar daith! a Mistar Urdd yn mwynhau. Mae’n cynnwys recordiad llais a fersiwn iaith arwyddion. Mwy o wybodaeth
  £0.00
 4. Nofel Graffeg – Plant y Bydysawd

  Nofel Graffeg – Plant y Bydysawd

  Cyfle i greu cymeriadau a storïau mewn lleoliadau gwahanol. Ap sy’n hybu sgiliau llythrennedd drwy greadigrwydd. Mwy o wybodaeth
  £0.00
 5. Cwest Breuddwyd Myrddin (Ail Iaith)

  Cwest Breuddwyd Myrddin (Ail Iaith)

  Gêm a Ap hwyliog a gwahanol sydd wedi ei gynllunio ar gyfer disgyblion Cymraeg ail iaith cyfnodau allweddol 2 a 3, gyda’r bwriad o ymestyn a datblygu eu dealltwriaeth a’u defnydd o’r iaith Gymraeg drwy ddysgu am chwedlau Cymru. Mae'r gemau'n seiliedig ar 13 chwedl o 13 rhan o Gymru, o Wrachod Llanddona i Dwmbarlwm, gyda'r nod o helpu'r Dewin Myrddin i gwblhau pob cwest. Mae botwm geirfa ar gyfer pob darn o chwedl. Ar gael fel ap neu ar y cyfrifiadur. Mwy o wybodaeth
  £0.00
 6. Cwest Breuddwyd Myrddin (Iaith Gyntaf)

  Cwest Breuddwyd Myrddin (Iaith Gyntaf)

  Adnodd hwyliog a gwahanol sy'n ymestyn a datblygu sgiliau iaith a llythrennedd disgyblion Cymraeg iaith gyntaf yng nghyfnod allweddol 2 drwy ddysgu am chwedlau Cymru. Mae'r gemau'n seiliedig ar 13 chwedl o 13 rhan o Gymru, o Wrachod Llanddona i Dwmbarlwm, gyda'r nod o helpu'r Dewin Myrddin i gwblhau pob cwest. Mae'n cynnwys dwy haen ieithyddol. Ar gael fel ap neu ar y cyfrifiadur. Mwy o wybodaeth
  £0.00
 7. Zap Ffactor - Picnic Llythrennau Dwbl

  Zap Ffactor - Picnic Llythrennau Dwbl

  Dewch i ymuno â ni am bicnic a chyfle bendigedig i ddysgu ac ymarfer eich llythrennau dwbl Cymraeg! Dyma ap ar gyfer plant Cynradd. Mae’r tair lefel, sy’n dilyn yr un patrwm, yn cynnwys cartwnau doniol. Maen nhw’n ychwanegu at y dysgu a’r hwyl! Ym mhob lefel, rhaid llusgo’r llythyren i’w lle er mwyn llunio gair. Gall ein system sgorio eich helpu i dracio’ch cynnydd neu gymharu eich canlyniadau â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn profi’r danteithion! Mwy o wybodaeth
  £3.99
 8. Zap Ffactor - Oriel Llythrennau Unigol

  Zap Ffactor - Oriel Llythrennau Unigol

  Mae Oriel Llythrennau Unigol yn rhoi’r cyfle perffaith i ymgyfarwyddo â’r wyddor Gymraeg ac ynganu synau geiriau unigol.

  Dewch am dro o gwmpas yr ‘Oriel Llythrennau Unigol.’ Mae’r ap hwn wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Dyma gyfle i chi ddod i adnabod ac ynganu llythrennau’n gywir drwy gymorth y cartwnau doniol. Mae yma bedair lefel i’ch helpu yn ystod eich ymweliad:

  • Lefel 1 – Rhaid llusgo’r llythrennau o’r gist a’u rhoi yn y lle cywir ar y wal.
  • Lefel 2-4 – Rhaid gwrando ar y llythyren a’r gair yn cael eu hynganu. Yna, rhaid chwilio am lun y gair.

  Gall ein system sgorio eich helpu i dracio’ch cynnydd neu gymharu eich canlyniadau â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn camu i mewn i’r oriel!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
 9. Zap Ffactor - Adnabod Idiomau

  Zap Ffactor - Adnabod Idiomau

  Mae Adnabod Idiomau yn rhoi’r cyfle perffaith i adnabod a deall idiomau Cymraeg.

  Beth am ddysgu idiomau Cymraeg gyda chymorth ein ap newydd? Mae’r ap yma wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Cewch ddigon o hwyl trwy’r cartwnau doniol! Dewch i gwrdd â Sara! Mae hi’n awyddus i’ch arwain drwy’r pedair lefel:


  • Lefel 1 – Rhaid tapio’r bocs cywir er mwyn dangos ystyr yr idiom.
  • Lefel 2 – Rhaid cysylltu’r idiom â’r ystyr cywir.
  • Lefel 3 – Rhaid cysylltu’r idiom â’r cartŵn sy’n cyfateb.
  • Lefel 4 – Rhaid dewis y gair cywir er mwyn llenwi’r bwlch a chwblhau’r idiom.

  Gyda’r system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau. Gwnewch eich gorau glas! Wel - dyna un idiom i chi’n barod! Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn dysgu mwy!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
 10. Zap Ffactor - Cytseiniaid Clwm

  Zap Ffactor - Cytseiniaid Clwm

  Mae Cytseiniad Clwm yn rhoi’r cyfle perffaith i adnabod cytseiniaid dwbl Cymraeg, sef bl, br, chw, cl, cn, cr, cw, dr, tl, ffl, ffr, gl, st, gr, gw, pl, pr, sb, sg, sl a tr.

  Os ydych chi’n hoffi cael hwyl wrth ddysgu Cymraeg, wel dyma’r ap delfrydol i chi! Mae wedi ei baratoi ar gyfer plant Cynradd. Cewch gyfle i ynganu amrywiol gytseiniaid clwm (deugraffau) gyda chymorth cartwnau doniol! Mae yna bedair lefel ar eich cyfer:

  • Lefel 1 – Rhaid dweud beth sydd yn y cartŵn. Yna, rhaid cyfateb y Cytseiniaid Clwm o’r carwsél â’r cartŵn.
  • Lefel 2 – Rhaid ynganu’r cytseiniaid clwm. Yna, rhaid edrych ar y carwsél o gartwnau, dewis y cartŵn sy’n dechrau â’r cytseiniaid clwm a’i dapio.
  • Lefel 3 – Yma mae’r cartwnau a’r cytseiniaid clwm yn cuddio. Felly rhaid troi’r cardiau drosodd yn eu tro er mwyn paru’r cartŵn a’r cytseiniaid clwm sy’n dechrau’r gair.
  • Lefel 4 – Mae’r cardiau sy’n cyflwyno’r cartwnau y tro hwn yn troi drosodd o ran eu hunain. Felly, rhaid darllen y cytseiniaid clwm a thapio’r cartŵn sy’n cyfateb.

  Gyda’r system sgorio, gallwch gymharu eich canlyniadau chi â rhai eich ffrindiau. Lawrlwythwch yr ap heddiw er mwyn dysgu mwy!

  Mwy o wybodaeth
  £3.99
Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 52