COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

  • MENU

  • SEARCH

  • ACCOUNT

    COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

Gwybodaeth dosbarthu

Mae Atebol yn cynnig dosbarthu safonol AM DDIM ar bob archeb sy’n costio £35 neu fwy o wefan Atebol.

Y gost o ddosbarthu safonol ar bob archeb sy’n llai na £35 yw £3.95.

Byddwn yn trefnu i ddosbarthu eich archeb ar yr un diwrnod ac y byddwn yn derbyn eich archeb. Os byddwn yn derbyn yr archeb ar ddydd Sul yna byddwn yn dosbarthu’r archeb ar y dydd Llun dilynol. Byddwn yn dosbarthu’r archeb drwy wasanaeth y Post Brenhinol a fydd yn gyfrifol am ddosbarthu’r nwyddau o fewn tri diwrnod gwaith.

Os oes gennych unrhyw ymholiad am eich archeb yna cysylltwch ag Atebol. Gallwch anfon e-bost at atebol@atebol.com neu gallwch gysylltu drwy ffonio 01970 832 172. Bydd y swyddfa ar agor rhwng dydd Llun a dydd Gwener rhwng 9:00yb a 5:00yp.

 

Delivery Information

Atebol offers a FREE standard delivery on all UK orders of £35 or more from the Atebol website.

The cost of standard delivery on all orders under the value of £35 is £3.95.

We will schedule your order for delivery on the same day as the order is received. If the order is received on a Sunday then the order will be despatched on the following Monday. We will deliver UK orders via the Royal Mail who will deliver within three working days.

If you have any queries regarding your order then please email us at atebol@atebol.com or alternatively contact us on 01970 832 172. The office will be open Mondays to Fridays between 9:00am and 5:00pm.