COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

  • MENU

  • SEARCH

  • ACCOUNT

    COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

Gemau

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 34

  1. Jig-so Ceredigion

    Jig-so Ceredigion

    Jig-so newydd ar ffurf map o Geredigion er mwyn dathlu bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn y sir yn 2020. Bydd yn cynnwys nifer o drefi a phentrefi amlycaf y sir, yn ogystal â safleoedd eraill o ddiddordeb, e.e. Ystad Fflur, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn debyg I rhai o’n jig-sos eraill, siroedd Cymru a Chestyll Cymru. Mwy o wybodaeth
    £6.98

  2. Jig-so / Gêm Hud a Lledrith

    Jig-so / Gêm Hud a Lledrith

    "Climb the ladder or slither back down, play the game to win the crown, with knights and elves and wizards too, arrows red and arrows blue."

    This number puzzle features an exciting snakes and ladders game. The numbers increase from 1 to 100, from the bottom left to the top left. Once you complete the puzzle, you will arrive at the castle.

    The highly illustrative picture features wizards, dragons, trolls, knights, elves, children and a princess.

    You can use a dice to play the game, which encourages social interaction, and enables you to move towards the castle.

    Mwy o wybodaeth
    £6.98

  3. Gemau’r Parot Piws: Bocs 5

    Gemau’r Parot Piws: Bocs 5

    GEMAU IAITH a SGILIAU MEDDWL

    Meysydd Dysgu a Phrofiad

    Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
    Mathemateg a Rhifedd

    Siopa

    gwella sgiliau sylfaenol mewn llythrennedd a chyfathrebu
    gwella sgiliau sylfaenol mewn rhifedd o fewn cyd-destun trin arian
    hyrwyddo a datblygu sgiliau arsylwi a sgiliau meddwl
    hyrwyddo sgiliau personol a chymdeithasol
    addas ar gyfer plant sydd am feithrin eu sgiliau sylfaenol mewn awyrgylch anffurfiol
    mae hyd at bedwar tîm o ddau yn gallu chwarae’r gêm
    dwy lefel wahanol gydag un lefel yn cynnwys cardiau elusen a chynilo

    Trio, Trio, Trio

    gêm sy’n helpu i feithrin a datblygu iaith gynnar
    addas ar gyfer plant sy’n dechrau darllen yn y Gymraeg
    gêm sy’n cynnig cyfle i blant ymarfer eu geiriau cyntaf yn y Gymraeg
    tair set o gardiau lliw petryal gyda 52 cerdyn ymhob set
    addas ar gyfer pedwar chwaraewr
    addas ar gyfer y rhai sydd â’r Gymraeg yn famiaith iddyn nhw
    addas ar gyfer y rhai sydd â’r Gymraeg yn ail iaith iddyn nhw
    pawb sydd angen help gyda darllen

    Odl! Odl!

    gêm gardiau hwyliog i feithrin a datblygu iaith, sgiliau cyd-ddarllen a sgiliau arsylwi a chanolbwyntio.
    addas ar gyfer 1-4 o chwaraewyr Cymraeg iaith gyntaf neu ail-iaith.

    Mwy o wybodaeth
    £23.98

  4. Gemau'r Parot Piws: Snapswn

    Gemau'r Parot Piws: Snapswn

    Gêm gardiau hwyliog i feithrin a datblygu iaith, sgiliau cyn-ddarllen a sgiliau arsylwi a chanolbwyntio. Addas ar gyfer 1-4 o chwaraewyr Cymraeg iaith gyntaf neu ail-iaith. Mwy o wybodaeth
    £4.99

  5. Gemau'r Parot Piws: Saffari!

    Gemau'r Parot Piws: Saffari!

    Gêm sy'n creu ymwybyddiaeth bersonol a chymdeithasol o faterion cynaliadwyedd ac amgylcheddol byd-eang. Mwy o wybodaeth
    £14.99

  6. Gemau'r Parot Piws: Jig-So Croes

    Gemau'r Parot Piws: Jig-So Croes

    Gêm geiriau allweddol sy’n gymorth i ddechrau darllen yn Gymraeg. Addas ar gyfer 1-4 chwaraewr Cymraeg iaith gyntaf neu ail-iaith. Mwy o wybodaeth
    £7.99

    Out of stock

  7. Gemau'r Parot Piws: Odl! Odl!

    Gemau'r Parot Piws: Odl! Odl!

    Gêm gardiau hwyliog i feithrin a datblygu iaith, sgiliau cyn-ddarllen a sgiliau arsylwi a chanolbwyntio. Addas ar gyfer 1-4 o chwaraewyr Cymraeg iaith gyntaf neu ail-iaith. Mwy o wybodaeth
    £4.99

  8. Gemau'r Parot Piws: Dyma Fo! Dyma Fe!

    Gemau'r Parot Piws: Dyma Fo! Dyma Fe!

    Gêm i feithrin iaith gynnar yn Gymraeg sy’n datblygu sgiliau arsylwi a chanolbwyntio. Addas ar gyfer 1-4 chwaraewr Cymraeg iaith gyntaf neu ail-iaith. Mwy o wybodaeth
    £7.99

  9. Gemau'r Parot Piws: Trio, Trio, Trio

    Gemau'r Parot Piws: Trio, Trio, Trio

    Gêm i blant sy’n dechrau darllen yn Gymraeg. Cyfle i ymarfer geiriau cyntaf. Addas ar gyfer hyd at 4 chwaraewr Cymraeg iaith gyntaf neu ail-iaith. Mwy o wybodaeth
    £6.98

  10. Harri Hapus

    Harri Hapus

    Gêm gardiau hwyliog i feithrin a datblygu iaith, sgiliau cyn-ddarllen a sgiliau arsylwi a chanolbwyntio. Addas ar gyfer 1-4 chwaraewr Cymraeg iaith gyntaf neu ail-iaith. Mwy o wybodaeth
    £4.99

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 34