COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

  • MENU

  • SEARCH

  • ACCOUNT

    COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

Gemau

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 18

  1. Amser Chwarae: Ceir Rasio

    Amser Chwarae: Ceir Rasio

    Mae'r set yn cynnig cyfle i blant chwarae yn greadigol a mynd i fyd sy'n llawn dychymyg. Tu mewn mae llyfr bwrdd gyda golygfeydd prysur o fyd ceir rasio yn llawn gwrthrychau i'w gweld a'u darganfod, yn ogystal â 15 darn jig-so trwchus i'w gosod yn nhudalennau'r llyfr.

    Mwy o wybodaeth
    £11.99

  2. Bocs Geiriau Cyntaf: Jig-so a Llyfr

    Bocs Geiriau Cyntaf: Jig-so a Llyfr

    Bocs yn cynnwys llyfr bwrdd lliwgar yn cyflwyno nifer o eiriau cyntaf defnyddiol a jigso llawr anferth sy'n dod â'r geiriau yn fyw! Oriau o hwyl i'r plant lleiaf. Mwy o wybodaeth
    £10.99

  3. Amser Chwarae – Bocs Tŵls Adeiladwr / Let's Pretend - Builder's Tool Kit

    Amser Chwarae – Bocs Tŵls Adeiladwr / Let's Pretend - Builder's Tool Kit

    Mae Amser Chwarae: Bocs Tŵls Adeiladwr yn cynnig cyfle i blant chwarae yn greadigol a mynd i fyd sy'n llawn dychymyg. Mae'r bocs yn cynnwys 15 darn jig-so sy'n ffitio i mewn i'r llyfr bwrdd lliwgar. Ffordd wych o ddysgu sgiliau creadigol, cydsymud a datrys problemau.

    Mwy o wybodaeth
    £11.99

  4. Set Chwarae - Geiriau Cyntaf / Play Set - First Words

    Set Chwarae - Geiriau Cyntaf / Play Set - First Words

    Ailargraffu ar hyn o bryd

    Llyfr bwrdd gyda darnau jig-so lliwgar a chadarn sy'n ffitio i mewn i'r tudalennau.

    Bydd plant bach wrth eu bodd yn dysgu eu geiriau cyntaf trwy gyfateb y lluniau gyda'r geiriau ar y tudalennau.

    Adnodd sy'n annog cyd chwarae ac oriau o hwyl!

    Mwy o wybodaeth
    £11.99

    Out of stock

  5. Amser Chwarae – Achub Anifeiliaid

    Amser Chwarae – Achub Anifeiliaid

    Amser Chwarae - Achub Anifeiliaid. Dyma adnodd ac anrheg gwych sy'n caniatáu i blant chwarae rôl a defnyddio’u dychymyg. Mae'r bocs yn cynnwys 15 darn jig-so sy'n ffitio mewn i'r llyfr bwrdd mawr lliwgar. Ffordd wych o ddatblygu sgiliau cydsymud a datrys problemau. Mwy o wybodaeth
    £11.99

  6. CD ROM - Yr Hen Dŷ

    CD ROM - Yr Hen Dŷ

    CD Rom sy'n dod a'r straeon o'r llyfr stori enfawr, Ann Iben yn fyw i'r plant iau.

    Adnodd delfrydol i'w ddefnyddio ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol gyda gweithgareddau i ddatblygu geirfa'r darllenydd.

    Mwy o wybodaeth
    £14.99

  7. CD Rom  Ann Iben

    CD Rom Ann Iben

    CD Rom sy'n adross y straeon poblogaidd yn y llyfr stori enfawr; Ann Iben.

    Adnodd delfrydol i'w ddefnyddio ar y bwrdd gwyn rhyngweithiol gyda gweithgareddau i ddatblygu geirfa'r darllenydd.

    Mwy o wybodaeth
    £14.99

  8. CD ROM - Byd Geiriau: Tywydd

    CD ROM - Byd Geiriau: Tywydd

    Chwe gweithgaredd rhyngweithiol yn ein cyflwyno i dywydd braf, stormus a gaeafol.

    Un o gyfres o ddisgiau i ddatblygu geirfa disgyblion y blynyddoedd cynnar.

    Mwy o wybodaeth
    £19.99

  9. CD ROM - Sali Mali: Nadolig

    CD ROM - Sali Mali: Nadolig

    Stori ryngweithiol hudolus wedi ei phlethu i nifer o weithgareddau Nadoligaidd.

    Bydd plant wrth eu bodd yn lliwio'r cardiau Nadolig ac yn addurno'r ty a'r goeden wrth iddynt ddysgu am batrymau, adnabod a didoli siapiau 2D, iaith leoli a lliw.

    Mwy o wybodaeth
    £11.99

  10. Carnifal y Creaduriaid/Carnival of the Creatures (CD-ROM)

    Carnifal y Creaduriaid/Carnival of the Creatures (CD-ROM)

    Stori ryngweithiol sy'n cynnig cyfoeth o gyfleoedd traws-gwricwlaidd ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Mae Clamp a Pitw yn neidio ar eu beic modur ac yn teithio o Sir Fôn i Gaerdydd gan wynebu pob math o rwystrau ar y ffordd. Drwy gwblhau gweithgareddau rhyngweithiol gellir rhoi cymorth iddynt oresgyn y problemau hyn. Mwy o wybodaeth
    £19.99

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 18