COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

  • MENU

  • SEARCH

  • ACCOUNT

    COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

Addysgol

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 43

  1. Help gyda Gwaith Cartref: Darllen ac Ysgrifennu

    Help gyda Gwaith Cartref: Darllen ac Ysgrifennu

    Llyfr i gefnogi plant cynradd gyda'u sgiliau darllen ac ysgrifennu. Mwy o wybodaeth
    £3.99

  2. Help gyda Gwaith Cartref: Mwy o Sillafu

    Help gyda Gwaith Cartref: Mwy o Sillafu

    Ail lyfr i gefnogi plant cynradd gyda'u sgiliau sillafu.

    Gair o eglurhad!
    Mae rhai o’r staplau ar y llyfr hwn yn dangos olion tarneisio ar y clawr allanol yn unig. Mae’r tudalennau mewnol a’r cynnwys heb eu heffeithio. Rydym felly wedi gostwng y pris i adlewyrchu hynny sef o £3.99 i £2.99. Gan ei bod yn gyfres mor boblogaidd rydym yn parhau i gynnig y llyfr o fewn ein rhestr o gyhoeddiadau addysgol.

    Mwy o wybodaeth

    Regular Price: £3.99

    Pris Arbennig £2.99

  3. Help gyda Gwaith Cartref: Ysgrifennu

    Help gyda Gwaith Cartref: Ysgrifennu

    Llyfr i gefnogi plant gyda'u gwaith ysgol, i fagu hyder ynddynt ac i atgyfnerthu eu dealltwriaeth o sgiliau sylfaenol Llythrennedd, yn arbennig elfennau Ysgrifennu ar gyfer plant cynradd. Cynhwysir sticeri i'w gludo sy'n helpu'r plentyn i feithrin sgiliau adnabod a deall, ac mae'r is-destun Saesneg yn galluogi rhieni di-Gymraeg i helpu eu plant.

    Gair o eglurhad!
    Mae rhai o’r staplau ar y llyfr hwn yn dangos olion tarneisio ar y clawr allanol yn unig. Mae’r tudalennau mewnol a’r cynnwys heb eu heffeithio. Rydym felly wedi gostwng y pris i adlewyrchu hynny sef o £3.99 i £2.99. Gan ei bod yn gyfres mor boblogaidd rydym yn parhau i gynnig y llyfr o fewn ein rhestr o gyhoeddiadau addysgol.

    Mwy o wybodaeth

    Regular Price: £3.99

    Pris Arbennig £2.99

  4. Cyfres FfeithIAU! Anifeiliaid: Canllawiau Athrawon - Darllen ac Ysgrifennu Testun Ffeithiol

    Cyfres FfeithIAU! Anifeiliaid: Canllawiau Athrawon - Darllen ac Ysgrifennu Testun Ffeithiol

    Rhan o Becyn Cychwynnol FfeithIAU Anifeiliaid ar gyfer oedran darllen 6-8. Mwy o wybodaeth
    £15.00

  5. Cyfres Ffeithiau! Planhigion: Planhigion

    Cyfres Ffeithiau! Planhigion: Planhigion

    Addasiad Cymraeg o lyfr addysgiadol darluniadol lliw yn cyflwyno gwybodaeth werthfawr a ffeithiau diddorol am blanhigion amrywiol, eu nodweddion, eu golwg, a'u cynefinoedd; i ddarllenwyr CA2. Cyfrol yn y Gyfres Ffeithiau. Mwy o wybodaeth
    £3.99

  6. Pecyn Thematig Llythrennedd: Pen a Chynffon - Cardiau a DVD

    Pecyn Thematig Llythrennedd: Pen a Chynffon - Cardiau a DVD

    Un o gyfres o dri phecyn o weithgareddau llythrennedd thematig ar gyfer disgyblion 7-9 oed. Mwy o wybodaeth
    £20.00

  7. Pecyn Darllen Difyr 1

    Pecyn Darllen Difyr 1

    Set o ddeuddeg llyfr ffeithiol a stori ar gyfer disgyblion ail iaith rhwng 7 a 9 oed. Hefyd yn addas i oedolion. Mwy o wybodaeth
    £29.99

  8. Gemau'r Parot Piws: Bocs 1

    Gemau'r Parot Piws: Bocs 1

    Bocs sy'n cynnwys 4 gêm sy'n helpu i feithrin a datblygu iaith a sgiliau meddwl. Harri Hapus, Snapswn, Trio Trio Trio a Dwli Domino. Addas ar gyfer chwaraewyr Cymraeg iaith gyntaf neu ail-iaith. Mwy o wybodaeth
    £23.98

  9. Gemau'r Parot Piws: Bocs 2

    Gemau'r Parot Piws: Bocs 2

    Bocs sy'n cynnwys 4 gêm sy'n helpu i feithrin a datblygu iaith a sgiliau meddwl. Odl Odl, Gair am Aur, Dyma Fo Dyma Fe a Trio! Trio! Trio! Addas ar gyfer chwaraewyr Cymraeg iaith gyntaf neu ail-iaith. Mwy o wybodaeth
    £21.98

  10. Cyfres Dysgu Difyr: O, Mae hi'n Oer!

    Cyfres Dysgu Difyr: O, Mae hi'n Oer!

    Un mewn cyfres o lyfrau stori i ddisgyblion 7 i 9 oed ac oedolion sy'n dysgu Cymraeg fel ail iaith. A wyddoch chi fod yna westy ia yn Siberia? Llyfr sy'n llawn ffeithiau difyr am dywydd oer a rhew. Mae rhestr o eiriau defnyddiol yng nghefn y llyfr I hwyluso'r profiad darllen. Mwy o wybodaeth
    £2.99

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 43