COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

 • MENU

 • SEARCH

 • ACCOUNT

  COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

Llyfrau

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 59

 1. O dan fy Nhraed

  O dan fy Nhraed

  Cyfres o lyfrau ffeithiol sy'n cynnig cyfle i ddysgwyr 3-5 oed rannu a mwynhau darllen gyda'i gilydd. Bydd 5 pecyn (5 thema) ar gyfer yr oedran hwn. Ymhob pecyn, ceir:

  • 36 llyfr darllen (6 theitl gwahanol – 3 haen is a 3 haen uwch; 6 chopi o bob un ohonyn nhw)

  • 6 llyfr oedolyn (1 i gyd-fynd â phob llyfr darllen, gydag awgrymiadau am strategaethau darllen a gweithgareddau, a grid geiriau)

  • Teitlau llyfrau darllen y pecyn hwn: Esgyrn; Llysiau Taid; Anifeiliaid o dan fy nhraed; Ffrindiau bach, bach; Tŷ newydd sbon; Twneli.

  • Estyniad i gyfres bobologaidd y Gwybodyn.

  • Bydd y pecynnau cynhwysfawr hyn yn meithrin a datblygu hoffter dysgwyr o ddarllen, yn gwella eu sgiliau siarad a gwrando, yn eu cyflwyno i wahanol themâu ac arddulliau ysgrifennu, ac yn eu hannog i chwilio am ragor o wybodaeth.

   

  Mwy o wybodaeth
  £45.00

 2. BTEC Cenedlaethol Busnes: Llyfr Myfyrwyr 2

  BTEC Cenedlaethol Busnes: Llyfr Myfyrwyr 2

  Addasiad Cymraeg o Pearson BTEC National Business – Student Book 2 ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio BTEC Busnes Diploma a’r Diploma Estynedig. Mae’r llyfr yn cefnogi’r myfyrwyr drwy’r holl unedau gorfodol ac ystod o’r unedau dewisol, yn eu plith: Busnes Rhyngwladol; Penderfyniadau Busnes; Egwyddorion Busnes; a Hyfforddiant a Datblygiad.

  Mwy o wybodaeth
  £30.00

 3. BTEC Cenedlaethol Busnes: Llyfr Myfyrwyr 1

  BTEC Cenedlaethol Busnes: Llyfr Myfyrwyr 1

  Addasiad Cymraeg o Pearson BTEC National Business – Student Book 1 ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio BTEC Tystysgrif Busnes, Tystysgrif Estynedig a'r Diploma Sylfaenol. Mae'r llyfr yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr drwy'r holl unedau gorfodol ac ystod o'r unedau dewisol, yn eu plith: Archwilio Busnes; Datblygu Ymgyrch Farchnata; Rheoli Digwyddiad; ac Ymchwilio i Wasanaeth Cwsmeriaid.

  Mwy o wybodaeth
  £31.00

 4. BTEC Cenedlaethol Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 3

  BTEC Cenedlaethol Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 3

  Llyfr a fydd yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r gwahanol fathau o wasanaethau cyhoeddus, y rhai mewn gwisg unffurf a heb wisg unffurf, o ddiffoddwyr tân, y fyddin a'r heddlu hyd at wasanaeth achub ar y mynydd, dysgu a gofal gwarchodol. Cymhwyster galwedigaethol BTEC Lefel 3. Mwy o wybodaeth
  £23.99

 5. Lleoliadau Cyferbyniol: Y Pecyn

  Lleoliadau Cyferbyniol: Y Pecyn

  Pecyn o adnoddau addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a'r Cwricwlwm Cenedlaethol newydd mewn Daearyddiaeth yng Nghymru. Ceir yma ddeunydd disgyblion ar gyfer Botswana, Patagonia, Gwlad yr Iâ a Paris, Llawlyfr Athrawon a DVD sy'n cynnwys cronfa o luniau, mapiau a thaflenni gweithgaredd generig ar gyfer y lleoliadau cyferbyniol. Mwy o wybodaeth
  £39.99

 6. Cyflwyniad i Ffiseg Uwch

  Cyflwyniad i Ffiseg Uwch

  Addasiad o Introduction to Advanced Physics, yn cwmpasu meysydd llafur blwyddyn gyntaf y cwrs Ffiseg Safon Uwch, gan gynnwys cwestiynau a gweithgareddau ar ddiwedd pob pennod. Mwy o wybodaeth
  £22.99

 7. Cyflwyno Ystadegaeth

  Cyflwyno Ystadegaeth

  Gwerslyfr a anelir yn benodol at ofynion y manylebau Ystadegaeth Safon Uwch. Cefnogir testun clir â chwestiynau ac atebion enghreifftiol, ymarferion a chwestiynau arholiad. Mae'r gyfrol hefyd yn cynnwys cofiannau, crynodeb ar ddiwedd pob pennod a thablau ystadegol. Mwy o wybodaeth
  £31.99

 8. Cyflwyno Mathemateg Bur

  Cyflwyno Mathemateg Bur

  Gwerslyfr a anelir yn benodol at ofynion y fanyleb Mathemateg Bur Safon Uwch. Cefnogir y testun clir â chwestiynau ac atebion enghreifftiol, ymarferion a chwestiynau arholiad. Ymdrinnir â'r holl fathemateg bur angenrheidiol ar gyfer y cwrs Safon Uwch mewn un gyfrol. Mwy o wybodaeth
  £31.99

 9. Cyflwyno Mecaneg

  Cyflwyno Mecaneg

  Ysgifennwyd Cyflwyno Mecaneg yn arbennig i gyd-fynd â phob un o'r manylebau Mathemateg Safon Uwch a ddaeth i rym yn y flwyddyn 2000. Mae'r gyfrol hon yn delio â'r holl gynnwys sydd ei angen ar fyfyrwyr sy'n astudio mecaneg fel pwnc sengl ar gyfer Safon Uwch. Cefnogir y testun clir gan enghreifftiau, ymarferion a chwestiynau arholiad. Mwy o wybodaeth
  £30.00

 10. BTEC Cenedlaethol Chwaraeon: Llawlyfr Myfyrwyr Llyfr 2

  BTEC Cenedlaethol Chwaraeon: Llawlyfr Myfyrwyr Llyfr 2

  Addasiad Cymraeg o BTEC National Sports Student Book 2 ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio BTEC y Diploma Sylfaenol a’r Diploma Estynedig. Mae’r llyfr yn cefnogi’r myfyrwyr drwy’r holl unedau gorfodol ac ystod o’r unedau dewisol, yn eu plith: Dulliau Ymchwil ym maes Chwaraeon; Hunangyflogaeth yn y Diwydiant Chwaraeon; Rheoli Anafiadau Chwaraeon; Trefnu Digwyddiad Chwaraeon. Mae’r llawlyfr gwreiddiol wedi ei ysgrifennu gan dîm o awduron arbenigol, yn cynnwys athrawon BTEC a gweithwyr chwaraeon proffesiynol.

  Mwy o wybodaeth
  £25.00

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 59