COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

  • MENU

  • SEARCH

  • ACCOUNT

    COVID-19 - Rydym yn prosesu ac yn danfon archebion fel arfer yn ystod y cyfnod hwn. Mwy o wybodaeth

Llyfrau

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 15

  1. Bocs Geiriau Cyntaf: Jig-so a Llyfr

    Bocs Geiriau Cyntaf: Jig-so a Llyfr

    Bocs yn cynnwys llyfr bwrdd lliwgar yn cyflwyno nifer o eiriau cyntaf defnyddiol a jigso llawr anferth sy'n dod â'r geiriau yn fyw! Oriau o hwyl i'r plant lleiaf. Mwy o wybodaeth
    £10.99

  2. Alphaprints - Lliwiau

    Alphaprints - Lliwiau

    Cyfres o lyfrau bwrdd lliwgar a chyfoes, i blant bach cyn oed ysgol. Gyda delweddau trawiadol wedi'u creu gydag olion bysedd a graffeg cyfoes a thestun crynno a syml, dyma gyfres sy'n siwr o ysbrydoli diddordeb mewn llyfrau o oed ifanc. Lliwiau yw ffocws y llyfr hwn, ac mae'r delweddau a'r tudalennau sgleiniog yn ffordd hwyliog ac effeithiol o addysgu'r plant a'u paratoi ar gyfer yr ysgol. Mae llyfrau Alphaprints yn anrhegion arbennig a defnyddiol i blant bach. Dwyieithog. Mwy o wybodaeth
    £7.99

  3. Alphaprint - Cyw a'i ffrindiau

    Alphaprint - Cyw a'i ffrindiau

    Llyfr lliwgar dwyieithog fydd yn siwr o blesio plant bach. Cyfle i ddarllen penillion am yr anifeiliaid unigol tra'n cyffwrdd a theimlo'r darluniau hardd, wedi eu creu gydag olion bysedd! Mwy o wybodaeth
    £5.99

  4. Alphaprints - Ti'n Werth y Byd!

    Alphaprints - Ti'n Werth y Byd!

    Llyfr cyffwrdd a theimlo lliwgar a deniadol sy'n siwr o blesio'r rhai bach. Mae'r llyfr yn rhan o'r gyfres 'Alphaprints', sef cyfres o lyfrau cyffwrdd a theimlo gyda darluniau trawiadol wedi'u creu ag olion bysedd a gwaith graffeg unigryw. Addas i fabanod a phlant 0-4 oed. Mwy o wybodaeth
    £5.99

  5. Llyfr Clwt: Anifeiliaid Bach y Fferm

    Llyfr Clwt: Anifeiliaid Bach y Fferm

    Llyfr yn cynnwys lluniau trawiadol a thestun rhyngweithiol sy'n odli. Cyfle gwych i gyffwrdd ac arbrofi gyda'r lluniau trawiadol a'r tudalennau defnydd meddal. 

    Gallwch ei olchi yn y peiriant golchi. Llyfr dwyieithog mewn bocs anrheg arbennig.

    *LLYFR CLWT: ANIFEILIAID Y FFERM A LLYFR CLWT: BABI PRYSUR AM £10.00*

    Mwy o wybodaeth
    £6.99

  6. 100 Geiriau Cyntaf

    100 Geiriau Cyntaf

    Un o lyfrau Cyfres 100 Atebol ar gyfer plant ifanc. Adargraffiad. 

    Llyfr bwrdd lliwgar sy'n cyflwyno 100 o eiriau cyntaf yn y Gymraeg. Geiriadur hwyliog a syml! Mae'r geiriau'n eiriau bob dydd ar wahanol themu; Bwyd, Cartref, Dillad, Lliwiau, Teganau, Anifeiliaid Fferm ... Mae'r gair Cymraeg a Saesneg o dan bob llun, a bydd hyn o gymorth i rieni sy'n dymuno dysgu Cymraeg gyda'u plant yn ogystal a dysgwyr. Anrheg poblogaidd iawn.

    Mwy o wybodaeth
    £7.99

  7. Geiriau Cyntaf

    Geiriau Cyntaf

    Llyfr dwyieithog sy'n helpu'r plentyn i ddatblygu geirfa. Yn cynnwys cardiau fflach i'w defnyddio fel gêm. Gyda lle storio ar gyfer y cardiau fflach. Mwy o wybodaeth
    £9.99

  8. 100 Anifeiliaid Cyntaf

    100 Anifeiliaid Cyntaf

    A title from our 100 series for younger children. This colourful board book introduces 100 animals with colourful images and the animal name in Welsh. This book will help to develop your child's Welsh language skills from an early age. This book encourages families to read and play together. Our 100 series are based on the themes that children study during their early days at school; Animals, Colours, Shapes and Numbers. Mwy o wybodaeth
    £7.99

  9. 50 Gair Cyntaf

    50 Gair Cyntaf

    Llyfr bwrdd dwyieithog a lliwgar i blant bach, sy'n cyflwyno 50 o'r geiriau mwyaf cyffredin.

    Llyfr rhyngweithiol gyda fflapiau sy'n codi a thudalennau sy'n canolbwyntio ar themu penodol megis 'Amser Bwyd', 'Amser Bath' a 'Gwisgo'. Bydd plant wrth eu bodd yn chwilota am yr atebion ac yn ymarfer geiriau newydd. Llyfr gwych sy'n cyflwyno sgiliau llafar.

    Mwy o wybodaeth
    £6.99

  10. Chwarae Gyda Lliwiau

    Chwarae Gyda Lliwiau

    Llyfr bwrdd llawn lluniau lliwgar. Mae cyfle i godi fflapiau ac i gyffwrdd a theimlo gwahanol rannau o'r llyfr wrth ddysgu am liwiau.

    Mwy o wybodaeth
    £4.99

Set Descending Direction

Grid List

1-10 o 15