COVID-19 - We're still processing and dispatching orders as normal during this period. Find out more

 • MENU

 • SEARCH

 • ACCOUNT

  COVID-19 - We're still processing and dispatching orders as normal during this period. Find out more

New Titles

Set Descending Direction

Grid List

1-10 of 60

 1. Coronafeirws: Llyfr i blant

  Coronafeirws: Llyfr i blant

  Welsh language version of Nosy Crow’s FREE information book explaining the coronavirus to children, illustrated by Gruffalo illustrator Axel Scheffler.

  A digital book for primary school children, free for anyone to read on screen or print out, about the coronavirus and the measures to control it. Published originally in English by Nosy Crow, the book has had expert input from consultant Professor Graham Medley of the London School of Hygiene & Tropical Medicine, two head teachers and a child psychologist.

  The book answers the following key questions in simple language appropriate for 5 to 9 year olds:

  • What is the coronavirus?
  • How do you catch the coronavirus?
  • What happens if you catch the coronavirus?
  • Why are people worried about catching the coronavirus?
  • Is there a cure for the coronavirus?
  • Why are some places we normally go to closed?
  • What’s it like to be home all the time? • What can I do to help?
  • What’s going to happen next?

  More information and the original English book can be viewed here.

  You can see the Welsh version by viewing the e-Book above or by clicking on the View Document button to download.

  Learn More
  £0.00

 2. Ymwybyddiaeth Ofalgar: Canllaw Pen-tennyn

  Ymwybyddiaeth Ofalgar: Canllaw Pen-tennyn

  Addasiad Cymraeg o A Mindfulness Guide for the Frazzled gan Ruby Wax. Bum can mlynedd yn ôl, doedd neb yn marw o straen: ni wnaeth ddyfeisio’r cysyniad hwn, ac rydyn ni bellach yn gadael iddo’n rheoli ni. Mae Ruby Wax yn dangos i ni sut i lacio’n gafael er ein lles ein hunain, drwy wneud newidiadau syml sy’n rhoi cyfle i ni anadlu, myfyrio a byw yn y funud. Gadewch i Ruby eich tywys at y chi iachach a hapusach. Yr unig beth sydd gennych i’w golli yw’ch straen...

  Learn More
  £8.99

 3. Trio ac Antur yr Eisteddfod

  Trio ac Antur yr Eisteddfod

  Dyma’r trydydd llyfr yn y gyfres o dri sy’n dilyn anturiaethau ‘Trio’ – grŵp o ffrindiau sy’n caru antur ac yn anobeithiol o benderfynol o achub y dydd. Mae Trio, sef Clem Clyfar, Dilys Ddyfeisgar a Derec Dynamo eisoes wedi cael anturiaethau yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd a Chastell Caernarfon, ond y tro hwn maen nhw’n mentro i faes yr Eisteddfod! O fewn munudau i gyrraedd y maes, mae’r tri ffrind yn clywed si am antur... mae Cadair yr Eisteddfod wedi diflannu! Dilynwn y criw wrth iddyn nhw grwydro’r maes yn chwilio am y lleidr dieflig – a chamgyhuddo ambell eisteddfodwr ar y ffordd. Cyfres ysgafn a phoblogaidd, gyda digon o hiwmor i ddenu darllenwyr ifanc, newydd!

  Learn More
  £6.99

 4. Branwen

  Branwen

  This book is a graphic representation of the second branch of the Mabinogi, Branwen, daughter of Llŷr. The book aims to introduce children and young people to the tale and to retell the story in a visual and emotional way for modern audiences using artwork derived from real historical artefacts.

  • Bilingual text
  • Colorful, bright and striking artwork with subtle references to ancient Celtic life

  Learn More
  £6.99

 5. Ffwlbart Ffred: Drewi fel Ffwlbart

  Ffwlbart Ffred: Drewi fel Ffwlbart

  Mae Ffred a’i ffwlbart yn ffrindiau gorau
  ond digwyddodd rhywbeth od un bore
  wnaeth newid lliw trwyn Anti Gyrti –
  ar fy ngwir! Dyma’r stori ...

  Dewch i gwrdd â Ffred a’i ffwlbart yn y llyfr cyntaf mewn cyfres newydd o lyfrau stori-a-llun am ffrindiau bach direidus.

  Stori llawn hwyl gyda thestun sy’n odli yn seiliedig ar un o’n dywediadau Cymraeg mwyaf od!

  Stori gan Sioned Wyn Roberts. Arlunwaith Bethan Mai.

  Mae cyfle isod i chi gwrdd â Sioned Wyn Roberts a Bethan Mai, awdur ac arlunydd y llyfr! Fe gawn glywed beth oedd yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’r llyfr a chawn flas ar y stori unigryw sy’n mynd â ni ar antur i ddatrys problem ddrewllyd iawn...

  Learn More
  £6.99

 6. Ti… / You…

  Ti… / You…

  A bilingual adaptation of You... by Emma Dodd. 

  “I love every bit of you.
  your eyes and ears and nose.
  I love every bit of you,
  from you head down to your toes."

  Award-winning author and illustrator Emma Dodd takes us on a journey through the jungle in this installment of her popular picture book series, where we find a funny little monkey who has someone who loves him more and more every day.

  • Bilingual rhyming text
  • Colourful artwork with gold foil on alternate pages
  • A simply told story
  • A lovely book to read together and share the joys of life

  Learn More
  £6.99

 7. Jig-so Ceredigion

  Jig-so Ceredigion

  Jig-so newydd ar ffurf map o Geredigion er mwyn dathlu bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn y sir yn 2020. Bydd yn cynnwys nifer o drefi a phentrefi amlycaf y sir, yn ogystal â safleoedd eraill o ddiddordeb, e.e. Ystad Fflur, Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn debyg I rhai o’n jig-sos eraill, siroedd Cymru a Chestyll Cymru. Learn More
  £6.98

 8. Y Ddinas Uchel

  Y Ddinas Uchel

  - - -   S P E C I A L   O F F E R   - - -
  The first 50 people to buy Y Ddinas Uchel from our website will receive
  a high quality print signed by the author - FREE!

  Buy now to avoid disappointment!

  The story of a girl growing up in a city of towers with everyone spending every day building their towers higher and HIGHER, but the little girl questions the routine and longs for something more… A story with a positive message told in a gentle way with lighthearted illustrations by Huw Aaron.

  Learn More
  £6.99

 9. Cardiau Sbardun Trawsgwricwlaidd CA2

  Cardiau Sbardun Trawsgwricwlaidd CA2

  A new pack of Welsh-medium cross-curricular units of work for Key Stage 2 learners designed to complement the principles of Donaldson.

  An innovative resource that provides the opportunity to develop Literacy, Numeracy and Digital Competence skills within Curriculum for Wales Areas of Learning and Experience.

  12 units of work on 12 different themes: Town and Country; Fun Time; In the Garden; Wales Our Country; Me Myself; The Seasons; Communication; Llanddwyn Island; Rainbow; Light; Circles; The Forest.

  Each unit also includes links to the Four Curriculum Purposes; Assessment for Learning; Wider Skills; Learnign Outcomes; Extended Writing.

  The pack also includes a pendrive which has 92 additional resources to enhance the cross-curricular activites.

  You can see an example of one of the units, Gwlad a Thref, below.

  For more information about the resource, or to arrange a school visit that combines cross-curricular planning and introducing the pack, please contact us:
  ffion@atebol.com / 01970 832172

  ** We hold cross-curricular training courses to accompany these packs. Our next courses will be in Llanrwst, Flintshire, Ceredigion and Bangor during January 2020. For more information, please contact us. **


   

   

  Learn More
  £199.99

 10. Ymdrin ag Iselder Ôl-enedigol â Meddwl Tosturiol

  Ymdrin ag Iselder Ôl-enedigol â Meddwl Tosturiol

  Addasiad Cymraeg o The Compassionate Mind Approach to Postnatal Depression gan Michelle Cree. Gall cael babi fod yn gyfnod o lawenydd ond hefyd yn destun pryder a hyd yn oed iselder i famau newydd. Mae’n gyffredin iawn i famau newydd brofi cyfnod byr o bryder yn dilyn genedigaeth ac i fwy nag 1 o bob 10 menyw, gall y profiad ofidus hwn fod yn fwy hirfaith. Bydd y llyfr hunangymorth ymarferol hwn sy’n seiliedig ar Therapi sy’n Canolbwyntio ar Dosturi yn eich helpu i adnabod rhai o’r symptomau a, lle bo hynny’n briodol, eu normaleiddio, a thrwy hynny leddfu eu gofid. Bydd hefyd yn tywys mamau i fod, a mamau newydd trwy’r ddrysfa o deimladau dryslyd a all godi.

  Learn More
  £15.99

Set Descending Direction

Grid List

1-10 of 60